Bộ sưu tập: Các sản phẩm phổ biến nhất tại D'art Chocolate / Top Products.

15 sản phẩm
 • Hộp Long - Lân - Quy - Phụng
  Hộp D'Art Chocolate Long - Lân - Quy - Phụng
  Giá
  825.000₫
  Giá
  Giá bán
  825.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Tết chúc Sức Khỏe
  Hộp D'Art Chocolate Tết Chúc Sức Khỏe
  Giá
  715.000₫
  Giá
  Giá bán
  715.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Tết Tri Ân
  Hộp D'Art Chocolate Tết An khang thịnh vượng
  Giá
  1.045.000₫
  Giá
  Giá bán
  1.045.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Tết Vàng Hạnh Phúc
  Hộp D'Art Chocolate Tết Vàng Hạnh Phúc
  Giá
  360.000₫
  Giá
  Giá bán
  360.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Tết Vàng may mắn
  Hộp D'Art Chocolate Tết Vàng may mắn
  Giá
  495.000₫
  Giá
  Giá bán
  495.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Tết Sum Vầy
  Hộp D'Art Chocolate Tết Tài Lộc
  Giá
  1.265.000₫
  Giá
  Giá bán
  1.265.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Trái bom Socola
  Trái bom Socola
  Giá
  95.000₫
  Giá
  Giá bán
  95.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Thanh Socola Ruby 80 Gram (Socola Hồng Ngọc)I D'art Chocolate
  THANH SOCOLA RUBY 80 GRAM (SOCOLA HỒNG NGỌC)
  Giá
  130.000₫
  Giá
  Giá bán
  130.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Socola Tươi 16 viên
  Hộp Socola Tươi 16 viên
  Giá
  420.000₫
  Giá
  Giá bán
  420.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Hộp Socola Tươi 9 viên
  Hộp Socola Tươi 9 viên
  Giá
  270.000₫
  Giá
  Giá bán
  270.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Thanh Socola Việt Nam Single Origin 80% - Dark Chocolate
  Thanh Socola Việt Nam Single Origin 80% - Dark Chocolate
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Thanh Socola Việt Nam Single Origin 70% - Dark Chocolate
  Thanh Socola Việt Nam Single Origin 70% - Dark Chocolate
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Thanh Socola Việt Nam Single Origin 54% I D'art Chocolate
  Thanh Socola Việt Nam Single Origin 54% I D'art Chocolate
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Thanh Socola Việt Nam Single Origin 46% - Milk Chocolate
  Thanh Socola Việt Nam Single Origin 46% - Milk Chocolate
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • Thanh Socola Việt Nam Single Origin - A Strong 100% Bitter Chocolate
  Thanh Socola Việt Nam Single Origin - A Strong 100% Bitter Chocolate
  Giá
  130.000₫
  Giá
  Giá bán
  130.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng