Bộ sưu tập: KHUYẾN MÃI

8 sản phẩm
 • PACKAGE 1: THANH SOCOLA RUBY & TALAMONTI ROSÉ
  PACKAGE 1: THANH SOCOLA RUBY & TALAMONTI ROSÉ
  Giá
  500.000₫
  Giá
  625.000₫
  Giá bán
  500.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA DARK 54% 80 GRAM
  THANH SOCOLA DARK 54% 80 GRAM
  Giá
  79.000₫
  Giá
  99.000₫
  Giá bán
  79.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA MILK 34% 80 GRAM
  THANH SOCOLA MILK 34% 80 GRAM
  Giá
  79.000₫
  Giá
  99.000₫
  Giá bán
  79.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA TRẮNG 28% 80 GRAM
  THANH SOCOLA TRẮNG 28% 80 GRAM
  Giá
  79.000₫
  Giá
  99.000₫
  Giá bán
  79.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA RUBY 80 GRAM (SOCOLA HỒNG NGỌC)
  THANH SOCOLA RUBY 80 GRAM (SOCOLA HỒNG NGỌC)
  Giá
  111.000₫
  Giá
  139.000₫
  Giá bán
  111.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA PREMIUM 70% - DARK CHOCOLATE
  THANH SOCOLA PREMIUM 70% - DARK CHOCOLATE
  Giá
  72.000₫
  Giá
  90.000₫
  Giá bán
  72.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA PREMIUM 54% - SEMI CHOCOLATE
  THANH SOCOLA PREMIUM 54% - SEMI CHOCOLATE
  Giá
  72.000₫
  Giá
  90.000₫
  Giá bán
  72.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE
  THANH SOCOLA PREMIUM 34% - MILK CHOCOLATE
  Giá
  72.000₫
  Giá
  90.000₫
  Giá bán
  72.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng