Bộ sưu tập: SOCOLA THANH VIỆT NAM

7 sản phẩm
 • THẺ QUÀ TẶNG
  THẺ QUÀ TẶNG
  Giá
  950.000₫
  Giá
  1.000.000₫
  Giá bán
  950.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 70% - DARK CHOCOLATE
  THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 70% - DARK CHOCOLATE
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN - A STRONG 100% BITTER CHOCOLATE
  THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN - A STRONG 100% BITTER CHOCOLATE
  Giá
  125.000₫
  Giá
  Giá bán
  125.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 80% - DARK CHOCOLATE
  THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 80% - DARK CHOCOLATE
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 54% - DARK CHOCOLATE
  THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 54% - DARK CHOCOLATE
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 40% - WHITE CHOCOLATE
  THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 40% - WHITE CHOCOLATE
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng
 • THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 46% - MILK CHOCOLATE
  THANH SOCOLA VIỆT NAM SINGLE ORIGIN 46% - MILK CHOCOLATE
  Giá
  110.000₫
  Giá
  Giá bán
  110.000₫
  VND
  Trên một 
  Còn hàng
  Hết hàng