HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS
HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS

HỘP SOCOLA 48 VIÊN NEAPOLITANS

Giá
385.000₫
Giá
Giá bán
385.000₫
VND
Trên một 
Còn hàng
Hết hàng

Hộp sản phẩm gồm

- 4 viên White Chocolate 32%

- 4 viên Milk Chocolate 40%

- 4 viên Dark Chocolate 54%

- 4 viên Dark Chocolate 74%

- 4 viên White Pitaschio Matcha 32%

- 4 viên Milk Raisins & Almond 40%

- 4 viên Dark Ginger 54%

- 4 viên Dark Mango 54%

- 4 viên Dark Coconut 54%

- 4 viên Dark Cashew 74%

- 4 viên Jackfruit 54%

- 4 viên Dark Coffee 54%