Skip to product information
1 of 2

Thiệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"

Thiệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"

Regular price 15.000 VND
Regular price Sale price 15.000 VND
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Thiệp mặt trước với thông điệp "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"
Mặt sau là dòng kẻ để viết những lời yêu thương.

Thiệp có kích thước: 15x10cm. In bằng giấy mỹ thuật cứng cáp.

View full details