FREE SHIPPING cho đơn hàng từ 350k đến ngày 16/5. Nhấn vào link để chọn sản phẩm ngay bạn nhé!

Combo 2: 12 Lon Beer Winking Seal & Hộp Chocolate 12 Viên
Combo 2: 12 Lon Beer Winking Seal & Hộp Chocolate 12 Viên
Combo 2: 12 Lon Beer Winking Seal & Hộp Chocolate 12 Viên
Combo 2: 12 Lon Beer Winking Seal & Hộp Chocolate 12 Viên
Combo 2: 12 Lon Beer Winking Seal & Hộp Chocolate 12 Viên

Combo 2: 12 Lon Beer Winking Seal & Hộp Chocolate 12 Viên

Giá
777.000₫
Giá
Giá bán
777.000₫
VND
Trên một 
Còn hàng
Hết hàng
Shipping được tính khi thanh toán

1. Red Dragon Ruby - Dragon Fruit Pale Ale (6.5% ABV)
2. Lemon Marmalade + Honey Ginger Lemon + White Ganache - Love more Lemongrass Blonde Ale (6.1% ABV)
3. Banana Caramel - Mekong Mashup Summer Ale (7.9% ABV)
4. Capucino Hazelnut Praline - Baby Fatso Dry Stout (4.3% ABV)