Chính sách bảo mật

 

Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu cách trang web thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể được cung cấp qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký để nhận thông tin liên hệ từ chúng tôi, hoặc khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để trả lời câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin bạn yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng bảo mật thông tin và thực hiện các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và thanh toán của khách hàng.

Tất cả thông tin giao dịch sẽ được giữ bí mật trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.